FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ Objavuj les,
objavuj PEFC

Prihlás svoje fotky lesa do súťaže

Last year's photos

The contest
 

01 O súťaži

Chceš vyhrať jednu z piatich cien a kvalifikovať sa do medzinárodnej súťaže o cenu medzinárodnej Rady PEFC? Zároveň chceš pomáhať zachovať svetové lesy? Zúčastni sa našej fotosúťaže Objavuj les, objavuj PEFC!

Tento ročník súťaže je o to významnejší, že PEFC oslavuje 20. narodeniny - 20 rokov starostlivosti o lesy na globálnej ale i lokálnej úrovni.

Podeľ sa s nami o to, akú zmenu priniesli lesy do tvojho života a ako využívaš všetky výhody a benefity, ktoré ti lesy poskytujú. Chceme vedieť, čo všetko lesy pre teba znamenajú. Vyjadri svoje pocity prostredníctvom fotografií a zúčastni sa fotosúťaže!

Lesy sú zdrojom nekonečných motívov a inšpirácií pre amatérskych aj profesionálnych fotografov. Témou aktuálneho ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže ostáva les v jeho rozmanitých podobách, avšak s dôrazom na dokumentárnu formu fotografie zachytávajúcu kontakt človeka s lesom v mnohorakých podobách, napr.:

  • les ako prostredie pre život človeka,
  • produkty a úžitky, ktoré les poskytuje pre človeka,
  • človek a les ako priestor pre oddych, šport a rekreáciu,
  • človek ako ochranca lesa,
  • človek a les ako jeho pracovisko,
  • človek – fotograf lesa,
  • dieťa v lese a pod.

02 Ceny

1.
Prizes description

Rekreačný pobyt v ubytovacom zariadení Chata pod Jaseňom v Oravskej Lesnej.

2.
Prizes description

Víkendový pobyt v niektorom zo zariadení ŠL TANAPu pre 4 osoby.

3.
Prizes description

Poukážka na voľný nákup tovaru v predajni GRUBE v Kováčovej v hodnote 150,- EUR podľa vlastného výberu.

4.
Prizes description

Ročné predplatné časopisu Les & Letokruhy a knihy Významné lesnícke miesta na Slovensku II. a Svadobné tance vodných vtákov.

5.
Prizes description

Dve rodinné vstupenky do Múzea vo Svätom Antone, sada Zborníkov Múzea vo Svätom Antone a štyri nápoje s logom múzea.

Naša hodnotiaca komisia pozostáva z 3 členov, ktorí sa venujú fotografovaniu, práci s verejnosťou a mediálnej podpore v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a využívania lesných produktov:
Bc. Dominik Belica – fotograf a finalista PEFC Photo Contest 2018
Mgr. Daniela Hovorková – PR konzultant PEFC Slovensko
Ing. Boris Pekarovič – lesník a fotograf

Nepremeškaj svoju príležitosť zúčastniť sa jednej z najprestížnejších fotosúťaží zameraných na les v roku 2019 a osláv spolu s nami narodeniny.

03 Ako sa môžeš zúčastniť?

Je to jednoduché. Zašli svoje fotografie prostredníctvom formulára umiestneného v spodnej časti web stránky.

Termín na zaslanie fotografií je 5. jún 2019, ktorý je svetovým dňom životného prostredia. Fotografie zaslané po tomto termíne už nebudú hodnotené.

#

Zopár pravidiel…

Každý účastník môže zaslať maximálne 5 fotografií. Fotografie musia spĺňať minimálne technické požiadavky na digitálne spracovanie. Dovolené sú i čierno-biele zábery. Našim cieľom nie je žiadny z tvojich záberov speňažiť ani predať. Namiesto toho budú fotografie použité iba pre potreby organizácie PEFC, aby nám pomohli podporiť našu prácu, ktorú robíme pre zachovanie svetových lesov. Účasťou v súťaži súhlasíš s týmito podmienkami.

Podrobné pravidlá a podmienky súťaže nájdeš v Pravidlách a podmienkach súťaže.

04 Cena PEFC fotograf roka

Najlepšie fotografie z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže o cenu PEFC fotografa roka 2019!

  • Víťaz súťaže „Cena PEFC fotograf roka 2019“ získava účasť na „PEFC týždni certifikácie lesov 2019“ v nemeckom Würzburgu, alebo finančnú hotovosť vo výške 2 000 CHF.
  • 12 najlepšie umiestnených fotografií bude verejne vystavených počas „PEFC týždňa certifikácie lesov 2019“ v nemeckom Würzburgu v novembri 2019 a potenciálne na iných miestach vo svete v rokoch 2019 a 2020.
  • Najlepších 12 fotografií bude zverejnených v kalendári PEFC ‘Experience Forests, Experience PEFC’ na rok 2020.

05 Čo je PEFC

PEFC, Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Systém založili v roku 1999 drobní a rodinní vlastníci lesov s cieľom prezentovať excelentnosť pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov.

Po dvadsiatich rokoch je vo svete viac ako 300 miliónov hektárov lesa certifikovaných podľa našich medzinárodne uznávaných kritérií trvalo udržateľnosti. Certifikácia zabezpečuje, že lesy sú zodpovedne obhospodarované a umožňuje všetkým robiť zodpovedné rozhodnutia pri nákupe dreva a výrobkoch z dreva a papiera.

V skutočnosti si nás už mohol zahliadnuť. Nabudúce, keď budeš v obchode nakupovať nábytok alebo čítať časopis, pozri sa, či uvidíš naše logo PEFC! Vďaka nemu vieš, že tieto výrobky pochádzajú z lesov, v ktorých sa hospodári trvalo udržateľným spôsobom, a ktoré tu zostanú aj pre budúce generácie.

Pre viac informácii navštív našu národnú web stránku https://pefc.sk/

The contest The contest

Ako táto súťaž pomáha zachovávať lesy?

Našim cieľom v organizácii PEFC je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov vo svete. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom podpory certifikácie lesov.

Tu môžeš pomôcť aj ty. Potrebujeme ohromujúce, podnetné a inšpirujúce zábery lesov, v ktorých žiješ, pracuješ a tráviš svoj voľný čas, aby nám pomohli v našej práci zameranej na podporu certifikácie lesov na celom svete.

Tvoje fotografie umožnia globálnej aliancii PEFC, ktorá je v súčasnosti aktívna v takmer 50 krajinách sveta, vizuálne komunikovať pútavejším spôsobom a napomôcť tak všetkým naďalej sa usilovať o svet, v ktorom sa ľudia starajú o lesy trvalo udržateľným spôsobom.

Partneri súťaže

Mediálny partner

Fotografická súťaž

Súťažiaci

Fotografia

* Povinné políčka

Údaje požaduje za účelom kontaktovať súťažiacich v prípade, že získajú niektorú z cien a s cieľom ubezpečiť sa, že súťažiaci spĺňajú podmienky súťaže. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov sú dostupné na https://www.pefc.sk/pefc/ochrana-osobnych-udajov.