Instagram Photo contest Objavuj les,
objavuj PEFC

Prihlás svoje fotky lesa cez Instagram prostredníctvom hashtagu
#objavujles

Last year's photos

The contest
 

01 O súťaži

Chceš vyhrať jednu z piatich cien a kvalifikovať sa do medzinárodnej súťaže o cenu medzinárodnej Rady PEFC? Zároveň chceš pomáhať zachovať svetové lesy? Zúčastni sa našej fotosúťaže Objavuj les, objavuj PEFC!

Lesy sú zdrojom nekonečných motívov a inšpirácií pre amatérskych aj profesionálnych fotografov. Novinkou druhého ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže je zúženie tematického záberu prác. Základom ostáva les v jeho rozmanitých podobách, avšak s dôrazom na dokumentárnu formu fotografie zachytávajúcu význam lesa pre človeka a plnenie jeho celospoločenských funkcií napr.:

  • lesný ekosystém (krajina, porast, stromy, voda, pôda ...)
  • kolobeh života lesa (rast, mohutnosť, zdravie, škodcovia, choroby, odchádzanie ...),
  • les ako miesto zážitkov a relaxácie (rekreácia, hubárčenie, zber lesných plodov ...),
  • les ako pracovné prostredie (zalesňovanie, práca v lese, vedecký výskum ...),
  • les ako miesto športových aktivít (beh, cyklistika, turistika ...)
  • les ako učebnica (výlety a poznávanie lesa, vzdelávanie detí a mládeže ...)

Akú zmenu priniesli lesy do tvojho života? Ako využívaš všetky výhody a benefity, ktoré ti lesy poskytujú? Chceme vedieť, čo všetko lesy pre teba znamenajú. Vyjadri svoje pocity prostredníctvom fotografií a zúčastni sa fotosúťaže!

02 Ceny

1.
Prizes description

Rekreačný pobyt v ubytovacom zariadení Chata pod Jaseňom v Oravskej Lesnej

2.
Prizes description

Poukaz na víkendový pobyt pre 4 osoby v ubytovacom zariadení Lesov Slovenskej republiky, š. p. “Chata LESY Donovaly”

3.
Prizes description

Poukážka na voľný nákup tovaru v predajni GRUBE v Kováčovej v hodnote 150,- EUR” podľa vlastného výberu

4.
Prizes description

Dve rodinné vstupenky do Múzea vo Svätom Antone, kniha Vitajte v kaštieli vo Svätom Antone a ručná keramika s poľovníckou tematikou

5.
Prizes description

Knihy Pomník plný lesa (o priekopníkovi výberkového hospodárenia L. Alznauerovi) a Lesoviny II: o lesoch a lesníkoch prevažne veselo, ale aj vážne od Jána Heinricha.

Naša hodnotiaca komisia pozostáva z 3 členov, ktorí sa venujú práci s verejnosťou a mediálnej podpore v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a využívania lesných produktov:
Mgr. Peter Gogola – editor LESMEDIUM SK, s.r.o.
Mgr. Daniela Hovorková – PR konzultant PEFC Slovensko
prof. Ing. Vladimír Čaboun CSc. – ekológ, vedec a fotograf

Nepremeškaj svoju príležitosť zúčastniť sa jednej z najprestížnejších fotosúťaží zameraných na les v roku 2018.

#objavujles

03 Ako sa môžeš zúčastniť?

Je to jednoduché - navštív Instagram a zašli svoju fotografiu uvedením hashtagu #objavujles

Termín na zaslanie tvojich fotografií je do 5. júna 2018, ktorý je svetovým dňom životného prostredia. Fotografie zaslané po tomto termíne už nebudú hodnotené.

Nevkladajte fotografie z vášho súkromného konta, pretože ich nebudeme môcť vidieť.

#

Zopár pravidiel…

Každý účastník môže zaslať maximálne 5 fotografií. Fotografie musia spĺňať minimálne technické požiadavky na digitálne spracovanie. Dovolené sú i čierno-biele zábery. Našim cieľom nie je žiadny z tvojich záberov speňažiť ani predať. Namiesto toho budú fotografie použité iba pre potreby organizácie PEFC, aby nám pomohli podporiť našu prácu, ktorú robíme pre zachovanie svetových lesov. Účasťou v súťaži súhlasíš s týmito podmienkami.

Podrobné pravidlá a podmienky súťaže nájdeš v Pravidlách a podmienkach súťaže.

04 Cena PEFC fotograf roka

Najlepšie fotografie z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže o cenu PEFC fotografa roka!

  • Víťaz súťaže „Cena PEFC fotograf roka 2018“ získava účasť na „PEFC týždni certifikácie lesov 2018“ v Ženeve vo Švajčiarsku, alebo finančnú hotovosť vo výške 3 000 CHF.
  • 12 najlepšie umiestnených fotografií bude verejne vystavených počas „PEFC týždňa certifikácie lesov 2018“ v hoteli Movenpick v Ženeve vo Švajčiarsku v novembri 2018 a potenciálne na iných miestach vo svete v rokoch 2018 a 2019.
  • Najlepších 12 fotografií bude zverejnených v kalendári PEFC ‘Experience Forests, Experience PEFC’ na rok 2019.

05 Čo je PEFC

PEFC, Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Systém založili drobní a rodinní vlastníci lesov s cieľom prezentovať excelentnosť pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov.

Vo svete je viac ako 300 miliónov hektárov lesa certifikovaných podľa našich medzinárodne uznávaných kritérií trvalo udržateľnosti. Certifikácia zabezpečuje, že lesy sú zodpovedne obhospodarované a umožňuje všetkým robiť zodpovedné rozhodnutia pri nákupe dreva a výrobkoch z dreva a papiera.

V skutočnosti si nás už mohol zahliadnuť. Nabudúce, keď budeš v obchode nakupovať nábytok alebo čítať časopis, pozri sa, či uvidíš naše logo PEFC! Vďaka nemu vieš, že tieto výrobky pochádzajú z lesov, v ktorých sa hospodári trvalo udržateľným spôsobom, a ktoré tu zostanú aj pre budúce generácie.

Pre viac informácii navštív našu národnú web stránku https://pefc.sk/

The contest The contest

Ako táto súťaž pomáha zachovávať lesy?

Našim cieľom v organizácii PEFC je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov vo svete. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom podpory certifikácie lesov.

Tu môžeš pomôcť aj ty. Potrebujeme ohromujúce, podnetné a inšpirujúce zábery lesov, v ktorých žiješ, pracuješ a tráviš svoj voľný čas, aby nám pomohli v našej práci zameranej na podporu certifikácie lesov na celom svete.

Tvoje fotografie umožnia globálnej aliancii PEFC, ktorá je v súčasnosti aktívna vo viac ako 40 krajinách sveta, vizuálne komunikovať pútavejším spôsobom a napomôcť tak všetkým naďalej sa usilovať o svet, v ktorom sa ľudia starajú o lesy trvalo udržateľným spôsobom.

Partneri súťaže

Mediálny partner